Nyhetsbrev från Carl-Erik Sahlberg

2012-02-18

Brev från Carl-Erik Sahlberg 20 februari 2012

En av visionerna för det här året vad gäller Sverigebönen att på nationaldagen skall vi ekumeniskt och med invandrarkyrkorna aktivt med be för vårt land i Sveriges 100 största städer. Det som sker i de stora städerna har säkert betydelse för det som sker i mindre städer, samhällen och byar. Nyligen har jag fått rapporter om daglig bön i pingstkyrkorna i Jönköping och Värnamo.

Även om visionen att i år nå de 100 största städerna, så glömmer vi dock inte bort de mindre sammanhangen och jag värms i djupet av mitt hjärta när jag hör om sådana uthålliga böneinitiativ. Ett mail kom till mig från småländska höglandet, där man skriver, att "vi är inte många som samlas, men särskilt på sista tiden har vi sett hur människor kommer också från andra församlingar för att vara med och be för vårt land. 2011 var vi för första gången med i Sverigebönen 6/6 och hade en mycket god bönedag".

Från Edsbyn berättas om god uppslutning kl. 9, 12 och 19 varje dag under den ekumeniska böneveckan, där man bl.a. fokuserade på de sju samhällspelarna. En jämtlänning som undertecknad gläder det mig kanske särskilt att man i östersundsområdet samlas regelbundet för att be för Jämtland-Härjedalen men för hela Norrlands inland, som verkligen känner av utflyttning och små församlingar.

Man har ordnat bönekonferenser och man har gjort resor till Gäddede, Alanäs, Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Junsele för att stötta bedjare där i bönen för sin ort. "Vi ber för att vi tror och vet att Gud kan göra skillnad och ska äras för det", säger någon i den bedjande jämtlandsgruppen.

Det är gott att samlas i stora bönemanifestationer, som samlar hundratals, kanske tusentals bedjare. Det är stort att få samlas i Sveriges 100 största städer för att be. Men visst känner man starkt också för dem, som i mindre sammanhang troget och träget ber för sitt närområde. "Gud kan göra skillnad och ska äras för det" – i storstaden, samhället och byn.

Carl-Erik Sahlberg

Direktor 

S:ta Clara kyrka


Fler nyheter

2014-04-20 - Bönenätverk Stockholm - Claes-Göran Bergstrand

2014-04-16 - Bön för Sverige i Citykyrkan Stockholm

2014-04-07 - Korsvandring långfredagen 18 april

2014-04-03 - Bönebreven

2014-04-03 - Nytt nyhetsbrev

2014-03-18 - Internationell bönegudstjänst i Husby

2014-03-13 - Fortsätt att be för Ukraina

2014-03-06 - Kvällsbön för Storstockholm 2 april 18.30-20.30

2014-03-04 - Rådslag i väst

 
info@sverigebonen.se | Ett ekumeniskt nätverk från olika kyrkor och organisationer i Sverige.  | Plusgiro: 62 39 34-7