Bön för Sverige

Vår Gud, vår Skapare och Herre,

vi tackar Dig och prisar Dig

för våra liv och för vårt land.

Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:

förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,

hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike,

lär oss älska varandra och vårt vackra land,

ge oss allt som vi verkligen behöver - förbarma Dig över oss

och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss.

Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur,

var med oss och ge oss Din frid

- nu och i all tid.

I Jesu namn,

Amen

 
info@sverigebonen.se | Ett ekumeniskt nätverk från olika kyrkor och organisationer i Sverige.  | Plusgiro: 62 39 34-7