Referensgrupp

Referensgruppen leds av:

 • Torbjörn Erling


Medlemmar:

 • Liselotte J. Andersson (Missionskyrkan)
 • Biskop Anders Arborelius (Katolska Kyrkan)
 • Peter Artman (Sv. Kyrkan/Bön med Europa)
 • Anders Blåberg (Ordförande EFK)
 • Annelie Enochson (riksdagsledamot för KD)
 • Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen)
 • Sten-Gunnar Hedin (Södertälje Pingst)
 • Lars-Göran Lönnermark (Överhovpredikant)
 • Desta Harigot (pastor för Full Gospel Eritrean Church, Stockholm)
 • Carl-Olov Hultby (Missionskyrkan)
 • Alf Liljehall (Full Gospel Businessmen)
 • Joakim Lundqvist (Livets Ord)
 • Ingrid Lundström (EFS)
 • Lennart Möller (Jesusmanifestationen)
 • Tuve Skånberg (direktor för Clapham-institutet)
 • Anders Sjöberg (EFS, Söbykyrkan)ers Nordberg (ordf. för Sv. Kyrkans Lekmannaförbund)
 • Stanley Sjöberg (Webbkyrkan)
 • Lennart och Carolina Torebring (föreståndare Södermalmalmskyrkan) 
 • Hans Weichbrodt (Sv Kyrkan/Oasrörelsen)


Referensgruppen har ändrats så att den numera endast innefattar ledare för kristna samfund, kyrkor och organisationer i Sverige.

OBS! Denna sida är under fortlöpande uppdatering.

Senaste uppdatering: 2 mars 2014


_______________________________________________________________

Sidan uppdaterad 22 jan 2013

 
info@sverigebonen.se | Ett ekumeniskt nätverk från olika kyrkor och organisationer i Sverige.  | Plusgiro: 62 39 34-7