Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås” (Mal. 4:2)

Nationaldagen 2016 blev en solig och varm dag i hela Sverige, både i andlig och fysisk mening. På 216 platser i 166 kommuner samlades bedjare för att söka och tillbe Herren och lyfta upp vårt land, från fjället Dundret i Gällivare till sydligaste landsändan i Ystad, från Strömstad i väster till Norrtälje i öster steg böner upp till himmelens Gud. Och vi vet att hans ögon har varit öppna och hans öron har lyssnat till vad som betts på varje plats (2 Krön. 7:15).

Låt oss nu med tacksamhet förvänta oss att redan denna sommar få se manifestationen av Guds rike och hans vilja ske på varje ort framöver, och låt oss be om att få bli en del av bönesvaret! ”Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om” (1 Joh. 5:15).

Tack Herre för att du ännu en gång samlat ditt folk över hela vårt land till att ropa till dig med ett hjärta och en själ - all ära till dig för allt som du gjort denna dag!

Veckans böneämnen 16 - 22 juli

 • Vi ber att de kristna, såväl som profana medierna öppnar för en profetisk dimension i sin hållning och rapportering.
 • Vi ber om andligt och fysiskt beskydd för journalister och reportrar i alla massmedier.
 • Vi ber att journalistiken ska präglas av strävan efter sanning, renhet och opartiskhet.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2016 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523