Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Ring, klocka, ring!

Nu har vi ännu en gång ringt in ett nytt år, då femton domkyrkoklockor ljuder vid tolvslaget samtidigt över hela Sverige, från Luleå i norr till Lund i söder, Göteborg i väster till Stockholm i öster.

Vid nyårsfirandet på Skansen i Stockholm läses då också traditionsenligt sedan 1895 Tennysons dikt från 1850, översatt till svenska av Edvard Fredin 1890. Denna dikt har mycket att säga oss även idag och är ju också en profetisk bön som vi vill uppmuntra till att denna dag be för vårt land. Den sista strofen proklamerar: ”Ring mörkrets skuggor bort ur alla land; ring honom in, den bidade Messias!”

Vi ber att klockorna ska väcka och påminna oss som Guds folk att tillsammans på varje ort uthålligt fortsätta vaka och be med tacksägelse (Kol. 4:2). Vi tackar Gud för det gångna året och ser med förväntan fram emot ett 2017 då vi tror vi ska få ser ännu mer av Herrens gärningar i Sverige.

Ett välsignat år önskas ni alla!

”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö
Ring själaringning över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kiv.
Ring in ett ädlare, ett högre liv
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, avundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring, och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarna befrias
Ur själviskhetens sammansnörda band
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!”

Veckans böneämnen 20 - 26 februari

 • Vi ber om synlig kristen bibeltrogen enhet över hela vårt land.
 • Vi ber utifrån Jesu bön i Johannes 17 om den kristna enhet som leder till att världen kommer till tro.
 • Vi ber och bekänner att vi ofta har begränsat Guds verk, att vår egen andliga trivsel har blivit referens och styr andra om vad som gäller.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2017 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523