Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

I allt detta vinner vi en överväldigande seger – genom honom som har älskat oss. Rom 8:37

Om inte folket vänder åter till Gud så kommer uppgörelse. Det människan sår får hon skörda. Guds kärlek går hand i hand med Guds helighet. Likgiltighet eller hånfullt uppror mot Gud kan inte omintetgöra Guds rättvisa dom.

Vi - kyrkan - får inte slå oss till ro när det gäller förbönen för landet – världen. Sorglös och till synes oberörd vandrar mången genom livet utan tanke på vad som sedan kommer.

Frimodigt fortsätter vi med bönearbetet. BÖNEN FÅR INTE AVSTANNA. Herren uppmanar dig att ta vara på dagen och tillfället att bära fram landet i bön. Bli - om du inte redan är - en trogen deltagare i församlingsbönen. Du som gärna bevistar konferenser, events och de stora samlingarna - GLÖM inte hemmabönemötet!

Många församlingar kommer att tvingas att prioritera ”det vanliga” bönemötet. Vi går inte mot väckelse - ännu - utan en sorts avfall. De besvärligheter som är i annalkande kommer att bli enorma. Många församlingar dras in i ett stort mörker och kommer att förneka Herren, se 2 Petr 2:1,2. Detta gäller främst norra halvklotet. Men det finns hopp - omvändelse, bekännelse och upprättelse. En vandring från mörker till ljus där kyrkans och kristenhetens bönearbete kommer in.

Det finns bara två sorters människor – de som lyssnar till Guds Ord och de som inte gör det!

O land, land, land, hör Herrens Ord Jer 22:29

Veckans böneämnen 4 - 10 december

 • Be att ledare samlas och vågar ta emot det nya Gud vill göra, be om hörsel! Mark 7:34
 • Be om en korsbefruktning där ledare möter varandra över gränser och samarbetar för landet.
 • Be att de glada nyheterna och evangelisterna släpps loss i varje kyrka. Joh 3:16
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2016 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523