Nationaldagsbön 2016!

Se registrerade platser på karta Se registrerade platser som lista Registrera böneplats
Just nu är det 157 st registrerade böneplatser.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

På nationaldagen den 6 juni hissas flaggan med korset!

Nätverket Sverigebönen uppmuntrar kyrkor och troende på alla orter i Sverige att arrangera förbön för landet och för den egna orten på nationaldagen. Förra året arrangerades Sverigebön på 211 platser i 163 kommuner. I år är målet 200 kommuner av totalt 290 i hela landet. Här på sidan kan du hitta en bönesamling i ditt eget närområde. Du kan även registrera egen bönesamling.

Sverigebönen är ett nätverk av ledare från kristna kyrkor, samfund och rörelser som vuxit kraftigt de senaste 10 åren. Vi vill inspirera till att be för de konkreta behov vi har i huvudstaden och i alla kommuner över hela landet inom alla samhällsområden; utbildning, politik, näringsliv media och kultur. Familjen och kyrkan är också två viktiga grundpelare för vårt samhälle som vi lyfter upp, vi kallas att vara både salt och ljus och en stad på berget som lyser i denna tid.

Tre ord till Sverige för denna tid: När David Wilkerson var i Sverige 2004 frambar han ett allvarligt budskap till Guds folk. Han sa: ”Gud säger till Sveriges kristna: ´Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom ni är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet”. Nu är det tid att omvända oss till Herren och hans vägar, Ps. 80:1-8. Det behövs en tid av djupgående förkrosselse med syndanöd och ånger bland Guds folk, och hjärtan som ödmjukar sig och ber och söker Guds ansikte (2 Krön. 7:14). ”Herre, vi bekänner som synd vår uppgivenhet och otro, att vi har tvivlat och dragit oss tillbaka. Vi frambär oss själva som Sveriges kristenhet inför dig. Vi omvänder oss från våra onda vägar i Sverige och till dina vägar Herre. Förkrossa oss, omskär våra hjärtan och förnya våra sinnen, förvandla oss till likhet med Dig Herre! Vi ber särskilt om förkrossade hjärtan över hur vi har behandlat främlingen som kommit till vårt land.”

Det andra ordet: ”Sverige är redo för Guds rörelse! Det är dags för Sverige att söka Gud!” (set ex 2 Krön. 15:1-15). I tider av nedgång och förvirring kommer Gud tillbaka – detta är vår tid i Sverige! Men vi måste först riva ner Baals altare och bygga upp Herrens altare som Gideon gjorde (Dom. 6:11ff.)

Det tredje ordet: 2014 förmedlade den kanadensiske förkunnaren Mark Dupont som har ett stort hjärta för Sverige och varit här många gånger ett profetiskt budskap till Sveriges kristenhet: ”Herren öppnar ett speciellt fönster för ´vårvarma vindar` som ska blåsa genom församlingar i Sverige. Det kommer att bli en upptining, en frisk himmelsk doft och nya saker som knoppas och blommar - nya verk initierade av och med den helige Andes kraft för dem som gensvarar till honom. Dessutom kommer det att ske en ”korsbefruktning” av historiska mått, ledare som börjar samarbeta med andra ledare som de aldrig tidigare har samarbetat med, för att utbreda Guds rike”. Vi ber för denna korsbefruktning, att Guds folk ska ta ett gemensamt ansvar för sin ort och sitt land för att utbreda Guds rike, och inta sin plats på muren. Alla har en uppgift i Guds stora armé!

Du är en nytestamentlig präst och är kallad att vara mänsklighetens representant inför Gud och Guds representant inför människorna där du är satt att vara i vardagen. Du är kallad att stå i gapet. Du har en prästerlig kallelse till bön och förbön enligt Upp, 1:5-6; ”Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet”. Likaså står det i 1 Petr 2:9; ”Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar”.

Det handlar om att göra i ordning sin lampa och bli fylld av ny olja för den sista tiden. En varning från Ords. 26:20; ”När veden tar slut slocknar elden”. Elden på altaret måste hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen antända ny ved, se 3 Mos 6:12. En prästs arbete är mer än offrande, varje morgon skulle också den gyllene sjuarmade ljusstaken av rent guld och 1,5 m hög fyllas med olja. Rökelsen på rökelsealtaret skulle varje morgon och kväll bytas ut. Det är oljan som får lamporna att brinna.

”Herre, vi ber att vi som Guds folk ska träda fram inför dig detta år i förkrosselse och med en lyhördhet för vad din Ande säger till församlingen. Vi ber om en iver om att dela evangeliet med människor, att de får möta den levande och uppståndne Jesus Kristus till frälsning, befrielse och upprättelse. Vi ber om en barn och ungdomsväckelse och att de snabbt får växa andligen, att vi tillåter dem att vara Herrens redskap i väckelsen!”.

Låt oss på nationaldagen ropa ut till Gud från berg, båtar, torg och kyrkor! Det kan vara församlingar men även bönegrupper eller ungdomsgrupper som tar initiativet, men vi vill uppmuntra alla att samordna sig och om möjligt ha en gemensam allkristen bönesamling i varje kommun, för att också manifestera enheten i Kristi kropp och därigenom få ett större genomslag i bönen.

Den 6 juni tänder vi ett stort bönealtare som lyser på ett berg från Norden inför den levande Guden. Hoppas du kan vara med denna viktiga dag!

Herren är densamme igår, idag och i evighet – all ära till honom!

Veckans böneämnen 25 - 31 maj

 • Låt oss be att vi får ödmjuka och förkrossade hjärtan.
 • Låt oss be att vi får förmåga att lyssna in Guds profetiska tilltal.
 • Låt oss be att vi får kraft och vilja att lyda och agera på det Han säger till oss.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2016 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523